Migrácia (neregulárna a rozsiahla)

Zámerom neregulárnych migrantov je tranzit cez územie Slovenska. Považuje sa to ako zneužívanie legálnych foriem získania pobytu na území SR a následne ako nelegálny prechod do západných krajín Európskej Únie. Nelegálna migračná činnosť na území Slovenska môže viesť k rôznym formám porušenia verejného poriadku, a narušiť zdravie a životy ľudí.

Príčiny vzniku rizika:

  • Sociálna a politická nestabilita
  • Chudoba
  • Obmedzená dostupnosť legálnych migračných trás

Cesta do EÚ môže byť mimoriadne nebezpečná a vystavuje migrantov ohrozeniu ako je násilie.  Straty na životoch v Stredozemnom mori poukazujú na potrebu asertívnej a urgentnej reakcie zo strany EÚ. Pašovanie ľudí je jednou z najnebezpečnejších foriem presunu migrantov a často si vyžaduje vážnu humanitárnu pomoc.

Následky rizika
Cudzinci v snahe eliminovať zdĺhavú, finančne  náročnú  a nebezpečnú  nelegálnu  migráciu  cez Schengenskú hranicu uprednostňujú čoraz viac pseudo-legálne spôsoby vstupu. Prostredníctvom pobytových titulov (víza, povolenia na pobyt resp. vízová liberalizácia) vstupujú na územie krajín Schengenu a následne nerešpektujú podmienky pobytu (tzv. overstayers). Úzko s tým súvisí aj uzatváranie účelových manželstiev občanov tretích krajín s občanmi Slovenskej republiky alebo EÚ, predkladanie falošných podporných dokladov v konaní o udelenie alebo obnovenie/predĺženie pobytu alebo v konaní o vydanie víza, zaobstarávanie si falošných dokladov či predkladanie cudzích dokladov totožnosti.

Migrácia (neregulovaná a rozsiahla)