Rozsiahla neregulovaná migrácia

Dlhodobým zámerom neregulárnych migrantov je tranzit cez územie Slovenska, resp. zneužívanie legálnych foriem získavania pobytu na území SR a následne nelegálny prechod do niektorej zo západných krajín Európskej únie. Ich nelegálna činnosť na území Slovenska môže viesť k rôznym formám porušenia verejného poriadku, a ublíženiu na zdraviu a na život ľudí.

Príčiny vzniku rizika

Chudoba, sociálna a politická nestabilita, ako aj obmedzená dostupnosť legálnych migračných trás tlačia ľudí k využívaniu služieb zločineckých sietí, aby im tieto uľahčili neoprávnený vstup, tranzit alebo pobyt v EÚ. Cesta do EÚ môže byť mimoriadne nebezpečná a prevádzači často vystavujú migrantov život ohrozujúcim rizikám a násiliu. Straty na životoch v Stredozemnom mori poukazujú na potrebu asertívnej a urgentnej reakcie zo strany EÚ. Pašovanie ľudí je jednou z najnebezpečnejších foriem prevadzačstva migrantov a často si vyžaduje vážnu humanitárnu pomoc. Riziko predstavuje tiež zneužívanie legálnych spôsobov vstupu cudzincov na územie SR, vrátane prevadzačstva a účelových manželstiev.

Dôsledky rizika

Cudzinci v snahe eliminovať zdĺhavú, finančne  náročnú  a nebezpečnú  nelegálnu  migráciu  cez Schengenskú hranicu uprednostňujú čoraz viac pseudo-legálne spôsoby vstupu. Prostredníctvom pobytových titulov (víza, povolenia na pobyt resp. vízová liberalizácia) vstupujú na územie krajín Schengenu a následne nerešpektujú podmienky pobytu (tzv. overstayers). Úzko s tým súvisí aj uzatváranie účelových manželstiev občanov tretích krajín s občanmi Slovenskej republiky alebo EÚ, predkladanie falošných podporných dokladov v konaní o udelenie alebo obnovenie/predĺženie pobytu alebo v konaní o vydanie víza, zaobstarávanie si falošných dokladov  či predkladanie cudzích dokladov totožnosti ako svojich.

 

Rozsiahla neregulovaná migrácia