Narušenie zákonnosti veľkého rozsahu vrátane terorizmu

Potenciálne ohrozenie územia Slovenskej republiky teroristickým útokom má narastajúcu tendenciu v priamej úmere s angažovanosťou SR v medzinárodných organizáciách, na zahraničných protiteroristických aktivitách a operáciách. Prítomnosť zástupcov subjektov, predstavujúcich globálnych hráčov v celosvetovom protiteroristickom snažení (USA, Izrael, Veľká Británia, Rusko), na našom území je tiež rizikovým faktorom . V súvislosti s teroristickým ohrozením je potrebné venovať náležitú pozornosť:

  • pravicový extrémizmus: záujmom týchto skupín bude prenikanie do miestnej, regionálnej, resp. celoštátnej politiky a táto snaha bude stupňovaná blížiacimi sa termínmi volieb.
  • náboženský  extrémizmus: z prognóz vývoja je možné predpokladať prenikania rôznych zoskupení z východnej kultúry s cieľom ekonomického alebo pracovného zotročovania svojich členov. Slovensko sa môže stať aj cieľovou krajinou pre ľudí s militantným islamom, ktorí si vybrali SR pôvodne ako tranzitnú krajinu na ceste do Európskej únie.
  • ľavicový extrémizmus: medzinárodné  dianie  ovplyvňuje  k zvýšenej aktivite najmä anarchistov. Rastúci svetový odpor proti kapitalizmu a súčasným formám demokracie aktivizuje niektoré skupiny ľavicových aktivistov k rôznym teroristickým aktivitám. V susedných štátoch, najmä v Nemecku a Českej republike, dochádza k útokom na mýtne brány a k podpaľovaniu policajných áut. 

Príčiny vzniku rizika:

  • Foreign Fighters (zahraniční bojovníci ) – moslimská komunita prítomná na Slovensku má umiernený charakter. Možné riziko pre Slovensko predstavujú zrejme len zahraniční duchovní, prípadne propaganda voľne prístupná na internete. Slovenská republika sa v súčasnosti nemusí obávať návratu veľkého počtu radikalizovaných občanov zo zón konfliktu.
  • Lone wolves (osamelí vlci) – Ďalším fenoménom v oblasti terorizmu vyžadujúcim si zvýšenú pozornosť sú útoky osamotených aktérov, tzv. „lone wolves“, ktorí nie sú členmi žiadnej teroristickej organizácie, zradikalizovali sa najmä prostredníctvom internetu, útoky ktorých sú prakticky nepredvídateľné, čo je aj dôvodom ich vysokej úspešnosti. 
Terorizmus a extrémizmus