Terorizmus a extrémizmus 

Potenciálne ohrozenie územia Slovenskej republiky teroristickým útokom má narastajúcu tendenciu v priamej úmere s angažovanosťou SR v medzinárodných organizáciách, na zahraničných protiteroristických aktivitách a operáciách. Prítomnosť zástupcov subjektov, predstavujúcich globálnych hráčov v celosvetovom protiteroristickom snažení (USA, Izrael, Veľká Británia, Rusko) na našom území je tiež rizikovým faktorom.

V súvislosti s teroristickým ohrozením je potrebné venovať náležitú pozornosť:

  • pravicovému extrémizmu: záujmom týchto skupín bude prenikanie do miestnej, regionálnej, a celoštátnej politiky a táto snaha sa bude stupňovať s blížiacimi sa volbami.
  • náboženskému extrémizmu: prenikanie rôznych zoskupení z východnej kultúry s cieľom ekonomického alebo pracovného zotročovania svojich členov na území Slovenska a iných krajín EÚ. 
  • ľavicového extrémizmu: medzinárodné dianie zvyšuje aktivitu anarchistov. Rastúci svetový odpor voči kapitalizmu a súčasným formám demokracie podporuje niektoré skupiny ľavicových aktivistov v rôznych teroristických aktivitách. 

Príčiny vzniku rizika:

  • Foreign Fighters (zahraniční bojovníci ) – jednotlivci, ktorí cestujú do regiónov a zón kde prebieha konflikt 

Lone wolves (osamelí vlci) – samostatní aktéri, ktorí nie sú členmi žiadnej teroristickej organizácie. Ich útoky sú často nepredvídateľné.

 

Terorizmus a extrémizmus