Vojenské napadnutie SR
 
K narušeniu funkčnosti ozbrojených síl v čase mimo vojny a vojnového stavu môže dôjsť predovšetkým  v dôsledku  mimoriadnej  udalosti,  ktorá zasiahne miesta velenia alebo miesta umiestnenia jednotlivých súčastí ozbrojených síl.
 
K narušeniu funkčnosti ozbrojených síl môže dôjsť aj v dôsledku útoku na systém velenia a spojenia ozbrojených síl.
 
Dôsledky: v obidvoch prípadoch narušenie menového, devízového a finančného hospodárstva štátu 
 
 

 

Vojenské napadnutie SR