Vojenské napadnutie 

Pri vojenskom napadnutí dochádza k narušeniu funkčnosti ozbrojených síl mimo vojnového obdobia v dôsledku  mimoriadnej  udalosti,  ktorá zasiahne miesta velenia alebo miesta umiestnenia jednotlivých ozbrojených síl. K narušeniu funkčnosti ozbrojených síl môže dôjsť aj v dôsledku útoku na systém velenia a spojenia ozbrojených síl.

Vojenské napadnutie