Zemetrasenie

Ročne sa na území Slovenska vyskytuje približne 70 až 80 zemetrasení, pričom vo veľkej väčšine prípadov otrasy vedia zaznamenať len seizmické prístroje. Oblasť Západných Karpát môžeme charakterizovať  ako teritórium so strednou úrovňou seizmickej aktivity. Otrasy môžno cítiť aj zo susedného Maďarska či Rakúska.

Najsilnejšie zemetrasenia na území Slovenska: 

  • Rok 1443 – poškodilo viacero miest na strednom Slovensku vrátane Banskej Štiavnice a Kremnice
  • Rok 1763 – zemetrasenie v Komárne zabilo najmenej 63 ľudí a minimálne sto ďalších bolo zranených. 
  • Rok 1858 – zemetrasenie v Žiline poškodilo väčšinu budov v meste 
  • Rok 1906 – zemetrasenie pri obci Dobrá Voda v Trnavskom kraji 

Aj slabšia intenzita otrasov môže byť zdrojom ohrozenia, prípadne poškodenia a môže ohroziť obyvateľstvo a spôsobiť rozsiahle hospodárske škody. Seizmické javy sú monitorované Národnou sieťou seizmických staníc (NSSS). Lokálne seizmické siete sú na východnom Slovensku.

Vznik zemetrasenia 

Zemetrasenie je spôsobené najmä tektonickými pohybmy Zeme, ale tiež vulkanizmom, zrútením sa veľkých podzemných dutín (napr. stropov jaskýň) alebo skalných masívov, ale tiež činnosťou človeka (banská činnosť, explózie, atď.). Príčinami indukovaného zemetrasenia môžu byť veľké vodohospodárske diela, čerpanie kvapalín z horninových masívov a umelé explózie (najmä podzemné jadrové výbuchy).

Následky

Zemetrasenie môže poškodiť dôležité stavby ako jadrové elektrárne, vodné diela a pod., ktorých využitie na území Slovenska je kritické. Aj preto je zrejmé, že seizmológia nachádza svoje dôležité uplatnenie aj na Slovensku.

Zdroj:
http://gpi.savba.sk/index.php/en/

Národná sieť seizmických staníc

  •  
Zemetrasenie