Lavíny

Lavíny patria medzi geohazardy spojené väčšinou s pohybom vody v tuhej forme, konkrétne, v podobe  snehu.  Je spôsobená  odtrhnutím  sa  nahromadeného  snehu v horských a podhorských oblastiach a je jedným z významných nebezpečenstiev. Vplyvom rozdielnej kvality snehu, rôznej výšky snehovej pokrývky, miestnych zmien sklonu svahu, ako aj zmien jednotlivých trecích odporov, prebieha sadanie, plazenie a kĺzanie snehových vrstiev nerovnomerne. Následkom týchto procesov vzniká napätie v snehových vrstvách, a to tlakovými a ťahovými zónami. Stupeň lavínového nebezpečenstva určujú profesionálne pracoviská. Lavínová predpoveď má 80–85% pravdepodobnosť. Na najfrekventovanejších miestach sú priamo v teréne umiestnené výstražné tabule. Na Slovensku je Stredisko lavínovej prevencie v Jasnej.

Predpoklad vzniku rizika

Lavínová situácia závisí od vplyvu podkladu, sklonu svahu, hrúbky snehovej pokrývky. Vplyv na lavíny má aj množstvo nového snehu, rýchlosť a smer vetra, teploty a vlhkosti vzduchu a snehu, slnka atď. Všetky činitele pôsobia na vznik lavín spolu vo vzájomnej kombinácii.

Dôsledky rizika

Každá lavína je životu nebezpečná a vyhnúť sa zasypaniu je prvoradé. Najlepšie ako nehodám predchádzať je prevencia. Tá spočíva v tom, že sa lavínam vyhýbame, zraneným okamžite poskytneme prvú pomoc, privoláme pomoc.

Horská záchranná služba spracovala lavínovú mapu a na svojich stránkach zverejňuje výstrahy pred lavínovým nebezpečenstvom.

Aktuálna informácia z Horskej záchrannej služby

Ďalšie Zdroje: Lavínová prevencia

Lavíny