Lavíny

Lavíny patria medzi geohazardy spojené väčšinou s pohybom vody v tuhej forme ako je sneh. Ten má väčšinou rôznu konzistenciu a dosahuje aj rôzne výšky, má iné sklony na svahoch a menia sa pri ňom aj trecie odpory, prebieha sadanie, plazenie a kĺzanie sa snehových vrstiev nerovnomerne. V prípade lavíny sa odtrhne nahromadený sneh v horských a podhorských oblastiach. 

Stupeň lavínového nebezpečenstva určujú profesionálne pracoviská. Lavínová predpoveď má 80–85% pravdepodobnosť. Na miestach, kde sa lavíny dejú často sú priamo v teréne umiestnené výstražné tabule. Na Slovensku je Stredisko lavínovej prevencie v Jasnej.

Vznik lavíny

  • Závisí od snehu (konzistencia, hrúbka, výška, sklon svahu, frekvencia napdnutia snehu) 
  • Rýchlosť a smer vetra
  • Teplota a vlhkosť vzduchu a snehu

Vo vzájomnej kombinácii tieto činitele majú dopad na vznik lavíny.

Následky

Každá lavína je životu nebezpečná. Vyhnúť sa zasypaniu je prvoradé. Najlepšie ako nehodám predchádzať je prevencia. Tá spočíva v tom, že sa lavínam vyhýbame, zraneným okamžite poskytneme prvú pomoc alebo privoláme pomoc. Horská záchranná služba spracovala lavínovú mapu a na svojich stránkach zverejňuje výstrahy pred lavínovým nebezpečenstvom.

Aktuálna informácia z Horskej záchrannej služby

Ďalšie Zdroje: Lavínová prevencia

Lavíny