Lavíny

Popis hrozby

Lavíny patria medzi geohazardy spojené väčšinou s pohybom vody v tuhej forme, konkrétne, v podobe  snehu.  Je spôsobená  odtrhnutím  sa  nahromadeného  snehu v horských a podhorských oblastiach a je jedným z významných nebezpečenstiev. Vplyvom rozdielnej kvality snehu, rôznej výšky snehovej pokrývky, miestnych zmien sklonu svahu, ako aj zmien jednotlivých trecích odporov, prebieha sadanie, plazenie a kĺzanie snehových vrstiev nerovnomerne. Následkom týchto procesov vzniká napätie v snehových vrstvách, a to tlakovými a ťahovými zónami. Stupeň lavínového nebezpečenstva určujú profesionálne pracoviská. Lavínová predpoveď má 80–85% pravdepodobnosť. Na najfrekventovanejších miestach sú priamo v teréne umiestnené výstražné tabule. Na Slovensku je Stredisko lavínovej prevencie v Jasnej.

Predpoklad vzniku rizika

Lavínová situácia závisí od vplyvu podkladu, sklonu svahu, hrúbky snehovej pokrývky. Vplyv na lavíny má aj množstvo nového snehu, rýchlosť a smer vetra, teploty a vlhkosti vzduchu a snehu, slnka atď. Všetky činitele pôsobia na vznik lavín spolu vo vzájomnej kombinácii.

Dôsledky rizika

Každá lavína je životu nebezpečná a vyhnúť sa zasypaniu je prvoradé. Najlepšie ako nehodám predchádzať je prevencia. Tá spočíva v tom, že sa lavínam vyhýbame, zraneným okamžite poskytneme prvú pomoc, privoláme pomoc.

Čo robiť

Varovné znaky lavínového nebezpečenstva si treba všímať a počúvať. Medzi nimi sú samovoľné zosuvy snehu (čerstvé lavíny), trhliny na snehovej pokrývke, praskanie v snehovej pokrývke, veľké množstvo nového alebo naviateho snehu, rýchle a výrazné oteplenie, nestabilné vrstvy v snehovej pokrývke, vibrácie v snehovej pokrývke. Prvý pekný deň po snežení je zvlášť nebezpečný, rovnako ak nasnežení nad 10 centimetrov nového snehu v priebehu troch dní. Nový sneh v kombinácii s vetrom spôsobuje nebezpečenstvo doskových lavín. Premočená snehová pokrývka, sneženie pri vlhku a teplote okolo nuly, náhle ochladenie a vzostup teploty v zime na 0 °C vo výške nad 3 000 m sú potenciálnym činiteľom lavín. Nazabúdajte, že čím je svah strmší a viac zatienený, tým je nebezpečnejší. Takisto náhle oteplenie zvyšuje nebezpečenstvo lavín a nízke teploty predlžujú nebezpečenstvo lavín. Buďte opatrní na náveterných svahoch, kde sa často tvoria snehové dosky a pri vypuklej časti svahu sa často môže stať bodom odtrhu. Valiace sa snehové gule poukazujú na oteplenie, a takisto hranaté kusy, ktoré sa ulamujú pod nohami a vypadajú ako krieda, sú varovným znakom pre pohyb snehových dosiek. Smrteľná kombinácia je lavínový stupeň 3 + svah nad 40°, severne orientovaný, málo jazdený a väčšia skupina bez rozstupov. Lavínová mapa

Ďalšie Zdroje: Lavínová prevencia

Horská záchranná služba spracovala lavínovú mapu a na svojich stránkach zverejňuje výstrahy pred lavínovým nebezpečenstvom.

Aktuálna informácia z Horskej záchrannej služby

https://www.hzs.sk/lavinova-situacia/

Najtragickejšia lavina na Slovensku z roku 1924 zobrala 18 obetí.https://skitourguru.com/clanek/332-ryb-najtragickejsia-lavina-na-slovensku

 

Lavíny