Popis hrozby

Je to poveternostný jav, ktorý je pre danú oblasť extrémnym typom počasia a charakterizuje ho silný vietor alebo elektrické výboje. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj silné zimné búrky. Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. 

Predpoklad vzniku rizika

Negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny je zvýšenie frekvencie a intenzity výskytu extrémneho počasia – prívalových dažďov, búrok, víchrice či tornáda. Suché obdobia môžu byť prerušované niekoľkodňovými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou spojenou s intenzívnymi zrážkami. Predpokladá sa, že sa začne objavovať na Slovensku, pri mimoriadne silných búrkach tornádo. Tieto prejavy budú vplývať na sídelné prostredie, poľnohospodársku krajinu a na lesné ekosystémy, na nehnuteľný majetok, infraštruktúru a na energetiku. V letnom období sa na celom území často vyskytujú búrky. Najväčší počet dní s búrkou je na horách, v dolinách a kotlinách, kde sa v priemere vyskytne až 30 – 35 takýchto dní za rok. 

Popis následkov

Ohrozené  obydlia, infraštruktúra, životné prostredie.

Búrka