Búrka

Je to poveternostný jav a charakterizuje ho silný vietor alebo elektrické výboje. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj silné zimné búrky ale aj silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou, ktoré sú v lete častým a bežným javom. 

Vznik búrky

  • V dôsledku klimatickej zmeny je zvýšená pravdepodobnosť a intenzita výskytu extrémneho počasia – prívalové dažde, búrky, víchrice či tornáda
  • Suché obdobia môžu byť prerušované niekoľkodňovými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou spojenou s intenzívnymi zrážkami 
  • Pri mimoriadne silných búrkach môže vzniknúť aj tornádo 

Následky

  • Poškodenie prostredia, poľnohospodárskych území, lesných ekosystémov, majetku, infraštruktúry a energie.

V letnom období sa na celom území Slovenska často vyskytujú búrky. Najväčší počet dní s búrkou je na horách, v dolinách a kotlinách, kde sa v priemere vyskytuje až 30 – 35 búrkových dní v roku.

Búrka