Búrka

Búrka je poveternostný jav, ktorý je pre danú oblasť extrémnym typom počasia a charakterizuje ho silný vietor alebo elektrické výboje. Do tejto skupiny môžeme zaradiť aj silné zimné búrky. Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú krátko (do 30 minút). Niekedy sa však vytvorí mimoriadne aktívna búrková bunka a vo veľmi krátkom čase z nej vypadne extrémne množstvo zrážok, ktoré nestačia normálne odtiecť, prípadne vsiaknuť. Vysoké nebezpečenstvo vzniká, ak k takýmto situáciám dochádza opakovane a v približne rovnakej oblasti.

Predpoklad vzniku rizika

Negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny je zvýšenie frekvencie a intenzity výskytu extrémneho počasia – prívalových dažďov, búrok, víchrice či tornáda. Suché obdobia môžu byť prerušované niekoľkodňovými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou spojenou s intenzívnymi zrážkami. Do budúcnosti sa predpokladá, že na Slovensku sa pri mimoriadne silných búrkach môže začať objavovať aj tornádo, možno očakávať častejší výskyt bleskových lokálnych povodní v rôznych častiach Slovenska. Tieto prejavy budú vplývať na sídelné prostredie, poľnohospodársku krajinu, na lesné ekosystémy, ale tiež na nehnuteľný majetok, infraštruktúru a energetiku.

Popis následkov: Ohrozené  obydlia, infraštruktúra, životné prostredie.

Čo robiť

 • Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí.
 • Snažte sa opustiť voľné priestranstvo (lúku, pole, vodnú plochu). Keď to nestihnete a nejde o vodnú plochu, buďte čo najnižšie – ľahnite si;
 • vyhýbajte sa korytám potokov a snažte sa búrku prečkať na bezpečnom mieste – horská chata, auto, autobus. Síce to nie sú úplne bezpečné miesta, ale vždy je tam menšie riziko zásahu bleskom ako na priamom priestranstve.
 • Počas búrky sa snažte nebežať, nebicyklovať, vypnite mobilný telefón, odložte dáždnik, Nenoste nad úrovňou hlavy žiadne predmety, obsahujúce kov – slúžili by ako zvod blesku. T
 • Vyhýbajte sa silne premočenej zemi – voda je vodičom elektrického prúdu a má väčšiu vodivosť ako zem. V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť až na vzdialenosť 300 metrov.
 • Je vhodné stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre od vysokých osamotených predmetov – stromy, komíny, budovy, ktoré nie sú zaistené bleskozvodom.  Asi v 10 % prípadoch sa kanál blesku vetví, blesk takto zasiahne viacero predmetov (ľudí).
 • Ak stanujete v horách, včas opustite stan a zostúpte do doliny. Najvhodnejšie je mať dopredu premyslené miesto úkrytu.
 • Na zistenie aktuálneho stavu počasia je vhodné mať vždy pri sebe komunikačné prostriedky a pomocou nich sledovať predpovede počasia.
 • Počas búrkového obdobia bivaky plánujte mimo hrebeňov hôr a mimo otvorených priestranstiev. Vodné plochy sa snažte opustiť ešte pred príchodom búrky, pretože silný vietor a následné vysoké vlny nám môžu skomplikovať situáciu.
 • Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, pretože udica priťahuje blesky.
 • Neschovávajte sa pod skalné previsy a jaskyne, ktorých dĺžka nie je aspoň 1 1/2 výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný priestor minimálne 1/2 dĺžky dospelého človeka. Od vchodu dodržujte vzdialenosť minimálne meter. Čupnite si.
 • Majte na pamäti, že ak blesk udrie v našej blízkosti, po mokrej skale bude zostupovať k vášmu miestu úkrytu. Má tri možnosti postupovania – vľavo, vpravo, alebo pôjde cez vnútornú stranu výklenku, v ktorom ste vy. Ak nedodržíte doporučenú vzdialenosť, hrozí, že preskočí na nás, pretože spĺňate funkciu „vodivého mostíka“.
 • Vzdialenosť medzi osobami nemá byť menšia ako 3 metre.

Zdroje údajov: Pre toto riziko neboli poskytnuté komplexné údaje a hodnotenie je vytvorené kvalifikovaným odhadom na základe  exemplárnych príkladov uvedených nižšie. Meteorológovia zaznamenali v letnom polroku 2014, najmä v čase od od mája do augusta, okolo 27 búrok, častejšie na horách. Rok 2014 bol označovaný ako rok s výraznou búrkovou aktivitou. Oproti minulosti stúpol počet búrok, ktoré pozorovatelia na meteorologických staniciach označili najvyšším stupňom  – ako silné. Nepriaznivá situácia pokračovala aj v roku 2015, pričom okrem hmotných škôd boli zaznamenané zranenia a úmrtia ako následok búrkovej činnosti.

Búrka