Dlhodobá inverzia

Meteorologický jav, pri ktorom teplota vzduchu vo väčších výškach stúpa oproti menším výškam. Teplotné inverzie sú sledované predovšetkým v súvislosti s ich vplyvom na mieru znečistenia ovzdušia. Teplý vzduch sa nachádza vyššie od zemského povrchu. Vzduch produkovaný najmä z priemyselnej výroby, komínov, áut a pod.,  sa potom nerozptyľuje a zostáva v priestore nad mestom (tzv. zadymovanie).

Letné radiačné inverzie nedosahujú takú intenzitu, hrúbku a dĺžku trvania ako jesenné a zimné teplotné inverzie, ale aj napriek tomu môžu byť spojené s výskytom negatívnych javov. 

Vznik inverzie 

V zime sa napríklad môže vzduch pri povrchu nadmerne ochladiť v dôsledku radiačného vyžarovania. Inverziu vyvoláva aj snehová pokrývka, ktorá bráni výmene tepla medzi vzduchom a zemským povrchom a navyše, vďaka bielej farbe, odráža i značné množstvo dopadajúceho tepla. Ďalšie možné príčiny súvisia so vzdušnou vlhkosťou (para alebo oblačnosť má značné  radiačné vyžarovanie a okolitý vzduch sa následkom toho ochladzuje) a s atmosférou (dotyk teplých a studených atmosférických frontov, vplyv prúdenia a podobne).

Následky 

  • Znížená viditeľnosť a hmla
  • Zhoršený rozptyl škodlivých látok a ich zvýšená koncentrácia v ovzduší (drobné prachové častice PM 10 a PM 2,5 spôsobujú astmu, kardiovaskulárne problémy či dokonca predčasné úmrtia)
  • Poškodenie životného prostredie a zdravých potraviny

Dlhodobá inverzia