Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok

  • odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú pozemnú komunikáciu;
  • zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor (v prípade dosahu pôsobenia nebezpečnej látky);
  • chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovkou, šatkou,…);
  • v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka (neohrozujte svoj život !);
  • čo najskôr oznámte nehodu na čísle tiesňového volania 112;
  • nedotýkajte sa unikajúcej nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré ňou boli kontaminované;
  • po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

 

Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok