Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok:

 • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ možno na opačnej strane od prípadného jadrového zariadenia,
 • ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom.

v prípade, že ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe, než ste sa skryli:

 • pre vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
 • dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
 • ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
 • zdržiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne (miestnosť s minimálnym počtom okien),
 • uzatvorte a utesnite okná a dvere,
 • vypnite ventiláciu a utesnite ďalšie otvory,
 • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • jódové prípravky (tablety jodidu draselného) a prostriedky individuálnej ochrany vám budú v prípade potreby vydané aj s inštrukciou použitia (použitie až na základe verejnej výzvy),
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do igelitových alebo aspoň do papierových obalov a uložte ich do chladničky, mrazničky alebo komory,
 • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
 • čakajte na ďalšie pokyny,
 • ukrytie alebo evakuáciu urobte až na základe pokynov záchranárov alebo po oficiálnom vyhlásení,
 • budovu opustite len na pokyn.

Nepožívajte nechránené potraviny, ovocie ani zeleninu !!!

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok