Cestami ochrany života a zdravia

Čo by som mal vedieť, čo sa musím naučiť, ako sa správať pri ohrození mimoriadnymi udalosťami? Ako zvládnuť sám seba, ako konať počas mimoriadnej udalosti, čo robiť,  keď sa ocitnem v nebezpečenstve, alebo ak sa stratím? Odpovede na otázky najmenších žiakov zodpovedá toto osvetové video, vhodné na výuku najnižších  ročníkov na základných školách:

Cestami ochrany života a zdravia