Žilinská univerzita

Univerzita realizuje výchovu a vzdelávanie budúcich odborníkov v oblastiach civilnej ochrany a krízového manažmentu, v rámci ktorých realizuje výskum, vývoj a inovácie – nové technológie vrátane softvérových riešení, výskumná činnosť v oblasti spoločenských a humanitných vedách, vývoj simulačného softwaru.

Univerzita sa špecializuje na nasledovné oblasti z pohľadu civilnej ochrany: 

  • Zdroje dát – história mimoriadnych udalostí, mapy rizík, analytické a strategické dokumenty;
  • Metodika(y) analýzy rizík (aktuálny stav a aký by mohol/mal byť), identifikácia hrozieb;
  • Identifikácia potrieb a nedostatkov;
  • Návrhy na zlepšenia, best practice;
  • Odborná príprava a vzdelávanie;
  • Technológie používané a aké by mohli/mali byť;
  • Právne normy a legislatíva

 

Žilinská univerzita