Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom)

Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom) bol zriadený rozhodnutím Rady 2000/354/SZBP z 22. mája 2000. Výbor CivCom poskytuje poradenstvo Politickému a bezpečnostnému výboru v oblasti civilných aspektov riešenia krízových situácií.

Výbor CivCom:

  • pripravuje plánovacie dokumenty pre nové misie
  • vydáva odporúčania pre Politický a bezpečnostný výbor
  • zaoberá sa vývojom stratégií pre civilné krízové riadenie a civilné spôsobilosti
  • Výbor reprezentuje civilnú zložku štruktúr SBOP. Taktiež sa jedná o poradný orgán pre PSC, ktorého cieľom je poradenstvo týkajúce sa civilných aspektov krízového manažmentu. Na základe tohto zamerania vydáva plánovacie dokumenty pre nové misie a reporty, ktoré súvisia s civilnou zložkou krízového manažmentu EÚ. Výbor zaisťuje vytváranie nevojenských jednotiek pri riešení kríz a konfliktov, príkladom sú záchranné a policajné jednotky. (Rada, 2000)

Rozhodnutím Rady 2000/354/SZBP zo dňa 22. mája 2008 vznikol zo zástupcov členských štátov pozostávajúci Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management – CivCom). Tento výbor, zriadený ako pracovná skupina Rady, predkladá Politickému a bezpečnostnému výboru informácie o civilných aspektoch zvládania krízových situácií, zabezpečuje poradenstvo v tejto oblasti a predkladá správy Výboru stálych zástupcov(COREPER).

ROZHODNUTIE RADY z 22. mája 2000,ktorým sa zriaďuje Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií(2000/354/SZBP).

Výbor pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom)