Dobrovoľná civilná ochrana

„Kedykoľvek môže nastať situácia, kedy bude potrebná každá ruka a ešte lepšie ruka, ktorá je na pomoc pripravená“, toto je motto organizácie Dobrovoľnej civilnej ochrany v Senici a v Malackách. 

Organizácia vznikla v roku 2011 združovaním dobrovoľníkov a  občanov ochotných pomáhať iným pri mimoriadnych udalostiach.  

Momentálne združuje 40 členov kvalifikovane vykonať záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach, ale tiež propagovať civilnú ochranu – prostredníctvom najrôznejších propagačných a edukačných aktivitách pre mládež ale aj dospelých. Členovia sú zaradení do jednotky civilnej ochrany pre potreby územia okresov Senica a Skalica. Jednotka sa zúčastnila na viacerých cvičeniach spolu s inými záchrannými zložkami SR, tiež sa ale aktívne zapojila do odstraňovania následkov veternej smršti v meste Senica, či na zabezpečovaní opatrení  k ochrane verejného zdravia pri súčasnej pandémii.  

Dobrovoľníci absolvovali kurz prvej pomoci a v roku 2015 sa im podarilo vyzbrojiť technikou a výstrojom využiteľných najmä pri záchranných prácach počas povodní. Jednotka sa zúčastnila evakuácie v rámci národného cvičenia „HAVRAN 2012“ a jej členovia absolvovali prvé súčinnostné cvičenie povodňových záchranných prác spolu s dobrovoľnými hasičmi pri v roku 2015. Takisto nacvičovali aj nehodu osobného vlaku s veľkým počtom zranených osôb. 

Myšlienka dobrovoľnej civilnej ochrany sa postupne rozšírila za hranice okresov Senica a Malacky a v súčasnosti už dobrovoľníci civilnej ochrany organizovaní v občianskom združení Dobrovoľná civilná ochrana operujú okrem pôvodných dvoch okresov aj v okresoch  Skalica, Bratislava, Trnava a Trenčín.

 

 

Dobrovoľná civilná ochrana Senica a Malacky