Porušenie vodnej stavby

Na Slovensku je vybudovaných 281 vodných nádrží, ktoré spadajú do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

Z nich 231 sú malé vodné nádrže a 50 nádrží je zaradených do svetového registra veľkých priehrad (ICOLD – International Comittee on Large Dams).

V nich možno akumulovať celkom 1,896 mld. m3 vody, pričom rozhodujúci podiel na tomto objeme majú veľké nádrže (ICOLD), ktoré sú spravidla viacúčelové.

Celková plocha zatopená nádržami, nezaberá ani 0,5 % celkovej plochy nášho územia.

 

Porušenie vodnej stavby