Porušenie vodnej stavby

Na Slovensku je vybudovaných 281 vodných nádrží, ktoré spadajú do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., z nich 231 sú malé vodné nádrže, z nich 50 nádrží je zaradených do svetového registra veľkých priehrad (ICOLD – International Comittee on Large Dams).

V rámci týchto nádrží je možno akumulovať celkom 1,896 mld. m3 vody, pričom rozhodujúci podiel na tomto objeme majú veľké nádrže (ICOLD), ktoré sú spravidla viacúčelové. Celková plocha nádrží, nezaberá ani 0,5 % celkovej plochy nášho územia. 

Zdroj: 

http://gis.vvb.sk/

 

Porušenie vodnej stavby