Zdolanie zmeny klímy

Existuje veľa materiálov, ktoré sa zaoberajú adaptačnými opatreniami, prípadovými štúdiami a príkladmi dobrej praxe v súčasnosti. Cieľom našej príručky je poskytnúť ľuďom z praxe prehľad o rôznych druhoch adaptácie a predstavu o tom ako prepojiť svoj projekt s opatreniami pre boj so zmenou klímy.

Chceme špecialistom poskytnúť možnosť ako ukázať verejnosti a špecifickým cieľovým skupinám, že zdolanie a aj adaptácia na zmenu klímy je v ich prospech.

Samozrejme, opatrenia sa líšia na základe konkrétnej situácie preto je našim cieľom poskytnúť reprezentatívny výber možností na zdolanie klimatickej zmeny.

Ako zdolať riziká zmeny klímy