Cestami ochrany života a zdravia

Cestami ochrany života a zdravia

Cestami ochrany života a zdravia Čo by som mal vedieť, čo sa musím naučiť, ako sa správať pri ohrození mimoriadnymi udalosťami? Ako zvládnuť sám seba, ako konať počas mimoriadnej udalosti, čo robiť,  keď sa ocitnem v nebezpečenstve, alebo ak sa