Prečo makadamové oriešky?

Prečo makadamové oriešky?

Káva, oriešky a zmena podnebia Poznáte opatrenia na zmierňovania dôsledkov klimatickej zmeny? Čo s tým majú spoločné makadamové oriešky a káva Arabika? Viac sa dozviete v rozhovore s p. Mikulášom Černotom z Ekonickej univerzity v Bratislave.

Zamerané na diaľkovú včasnú detekciu 

Zamerané na diaľkovú včasnú detekciu 

Zamerané na diaľkovú detekciu  Žijeme v znečistenom prostredí a často sme ohrození aj šírením nebezpečných chemických látok. Robustnými technológiami ale ich dokážeme odhaliť a zabrániť ich šíreniu. Podobné technológie vyrábajú aj slovenský podnikatelia. Preto sme oslovili pána Martina Vaľovského z

História a predpovede počasia

História a predpovede počasia

Historické dáta pre včasné varovanie Poznáte výraz veda občanov? Vieme predpovedať podľa historických udalostí povodne alebo hurikány? Ako každý z nás vníma klimatickú zmenu? Viac sa dozviete v rozhovore s p. Mikulášom Černotom z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Vieme, aká je čistota ovzdušia?

Vieme, aká je čistota ovzdušia?

Vieme, aká je čistota ovzdušia? Čo znamená monitorovanie ovzdušia? Môže nekvalitné ovzdušie ohroziť naše zdravie a životy? Sú ľudia informovaní o čistote ovdzušia? Čisté ovzdušia je súčasťou priaznivého a zdravého životné prostredie, pričom za dobrú kvalitu ovzdušia je považovaná úroveň

Prečo je dôležité poistiť sa proti živelným pohromám?

Prečo je dôležité poistiť sa proti živelným pohromám?

Prečo je dôležité poistiť sa voči živelným pohromám? Môže každý občan vstúpiť do riadenia rizík katastrof? Ako pomenovať nebezpečenstva a prečo manažovaním rizika dokážeme zabezpečiť nie je vlastný majetok ale aj keď spôsobíme škodu inému? Sú zodpovedné právnické subjekty za environmentálne

Ako sa zúčastniť medzinárodným humanitárnym akciám

Ako sa zúčastniť medzinárodným humanitárnym akciám

Poznáme humanitárne organizácie? Poskytujú humanitárnu a prvú pomoc, Školia dobrovoľníkov Disponujú s komunikáčnými nástrojmi riadenia krízovej Ovládajú procesov riadenia tímov počas obnovy postihnutého územia Organizácia poskytuje independent living services Ako vplýva klimatická zmena na humanitárne krízy? Je dôležitá osveta pri