Prečo je dôležité poistiť sa proti živelným pohromám?

Prečo je dôležité poistiť sa proti živelným pohromám?

Prečo je dôležité poistiť sa voči živelným pohromám? Môže každý občan vstúpiť do riadenia rizík katastrof? Ako pomenovať nebezpečenstva a prečo manažovaním rizika dokážeme zabezpečiť nie je vlastný majetok ale aj keď spôsobíme škodu inému? Sú zodpovedné právnické subjekty za environmentálne

Čo je odolnosť vôči katastrofám a krízovým javom?

Čo je odolnosť vôči katastrofám a krízovým javom?

Odolnosť vs zraniteľnosť voči riziku mimoriadnych udalostí? Volám sa Simona, Som mladá vedkyňa. Môj výskum sa zameriava na klimatickú zmenu, pripravenosť spoločností a civilnej ochrany obyvateľstva voči tsunami, zemetraseniam, zosuvom pôdy, suchu, záplavám. Hodnotím dopady prírodných a technologických nebezpečenstiev na