Dobrovoľná civilná ochrana Senica a Malacky

Dobrovoľná civilná ochrana „Kedykoľvek môže nastať situácia, kedy bude potrebná každá ruka a ešte lepšie ruka, ktorá je na pomoc pripravená“, toto je motto organizácie Dobrovoľnej civilnej ochrany v Senici a v Malackách.  Organizácia vznikla v roku 2011 združovaním dobrovoľníkov

Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie

Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie (ISEMI) ISEMI je  profesionálna platforma bývalých alebo aktívnych policajtov a dôstojníkov národnej bezpečnosti, vojakov, odborníkov v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia z celého sveta s potrebnou bezpečnostnou previerkou a dlhodobými skúsenosťami v

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE je pre slovenských občanov a zahraničných turistov v pohotovosti 24 hodín denne – 7 dní v týždni – 365 dní v roku. Služba je súčasťou integrovaného záchranného systému, ktorá je v prípade núdze dostupná na tel. číslach 112 a 155 alebo priamo

Policajný zbor

Policajný zbor Slovenskej republiky má osobitné postavenie v rámci integrovaného záchranného systému pri  poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni. Medzi jeho hlavné činnosti patrí: spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb

Asociácia samaritánov

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) je dobrovoľné združenie ľudí dobrej vôle, ktorých cieľom je v duchu tradícií samaritánstva a v kontexte medzinárodného samaritánskeho hnutia pomoc všetkým ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich národnú, rasovú, náboženskú, politickú alebo inú príslušnosť.