Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je verejnou univerzitou, poskytujúcou okrem kvalitného vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe. Univerzita ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách

Stavebná fakulta STU

Stavebná fakulta STU Stavebná fakulta STU v Bratislave so svojimi 19-timi katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom STU Bratislava na SvF, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti

Žilinská univerzita

Žilinská univerzita Univerzita realizuje výchovu a vzdelávanie budúcich odborníkov v oblastiach civilnej ochrany a krízového manažmentu, v rámci ktorých realizuje výskum, vývoj a inovácie – nové technológie vrátane softvérových riešení, výskumná činnosť v oblasti spoločenských a humanitných vedách, vývoj simulačného softwaru.