Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je základateľom Centra excelentnosti krízového riadenia (CEKR) v rámci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. CEKR umožňuje odborníkom využívanie analytických, monitorovacích a prognostických činností centra, predstavuje jedinečnú možnosť stať sa súčasťou systému krízového

Stavebná fakulta STU

Stavebná fakulta STU Stavebná fakulta STU v Bratislave so svojimi 19-timi katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom STU Bratislava na SvF, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti

Veda pre bezpečnosť

Veda pre bezpečnosť

Veda pre bezpečnosť Simulačné softvéry pre riadenie procesov prípravy pre potenciálne mimoriadne udalosti, laserové technológie pre detekciu a kvantifikovanie nebezpečných chemických látok, či počítačové riešenia pre monitoring a registráciu havarijných udalosti v priemyselných ohrozovateľoch alebo v strategickej infraštruktúre sú aktívnou

Žilinská univerzita

Žilinská univerzita Univerzita realizuje výchovu a vzdelávanie budúcich odborníkov v oblastiach civilnej ochrany a krízového manažmentu, v rámci ktorých realizuje výskum, vývoj a inovácie – nové technológie vrátane softvérových riešení, výskumná činnosť v oblasti spoločenských a humanitných vedách, vývoj simulačného softwaru.