Ako postupovať v prípade teroristického útoku

Ako postupovať v prípade teroristického útoku

Ako postupovať v prípade teroristického útoku zachovajte pokoj a rozvahu, snažte sa nešíriť paniku; chráňte si dýchacie cesty vlhkou tkaninou; opustite urýchlene ohrozený priestor a ukryte sa vo vhodnej budove; sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a obecný (mestský) rozhlas);

Ako postupovať v prípade použitia strelných zbraní

Ako postupovať v prípade použitia strelných zbraní

Ako postupovať v prípade použitia strelných zbraní pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustite ohrozené miesto  ! ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien, ukryte sa za vhodný kus nábytku, striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami, zachovajte pokoj

Ako postupovať v prípade silného dažďa

Ako postupovať v prípade silného dažďa

Ako postupovať v prípade silného dažďa V prípade silného dažďa uzatvorte všetky okná. Nachystajte si nepremokavú obuv a odev pre prípad, že by ste mali ísť mimo obydlia. Odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,

Ako postupovať pri vzniku požiaru

Ako postupovať pri vzniku požiaru

Ako postupovať pri vzniku požiaru zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na číslo tiesňového volania 112 alebo 150, ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia, uzavrite prívod plynu, podľa možností vyveďte do bezpečnej

Ako postupovať pri vzniku povodne

Ako postupovať pri vzniku povodne

Ako postupovať pri vzniku povodne v prípade kritického nedostatku času: zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto, pokiaľ máte dostatok času: vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody

Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii

Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii

Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii V prípade mimoriadnej udalosti, ak je vyhlásená evakuácia  a  chcete či potrebujete rýchlo opustiť priestor ohrozenia  mimo organizovanú evakuáciu vykonajte nasledovné opatrenia: Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie

Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky

Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky

Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček…) podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou, zásielku vložte do igelitového sáčku alebo iného vhodného obalu, opustite miestnosť, umyte si ruky vodou a mydlom, udalosť ohláste na číslo tiesňového volania 112 alebo 158,