Ako postupovať v prípade nízkych teplôt

Ako postupovať v prípade nízkych teplôt

V prípade nízkych teplôt nezdržiavajte sa príliš dlho na mrazivom vzduchu, športové aktivity presuňte do interiéru; ak musíte zotrvať v mrazivom počasí, dbajte nato, aby ste boli dostatočne oddýchnutí, dostatočne zavodnení a nebuďte hladní; nedotýkajte sa chladných predmetov holými rukami;

Čo robiť pri dopravnej nehode s únikom nebezpečných látok

Čo robiť pri dopravnej nehode s únikom nebezpečných látok

Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú pozemnú komunikáciu; zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor (v prípade dosahu pôsobenia nebezpečnej látky); chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovkou,

Ako postupovať, keď vás prekvapí búrka

Ako postupovať, keď vás prekvapí búrka

Ako postupovať, keď vás prekvapí búrka Snažte sa opustiť voľné priestranstvo  (lúku, pole, vodnú plochu), vyhýbajte sa korytám potokov. Keď to nestihnete a nejde o vodnú plochu, snažte sa zdržiavať čo najnižšie – ľahnite si. Vodné plochy sa snažte opustiť

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva

Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva Systém varovania a obyvateľstva na Slovensku obsahuje: —sieť sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania; —rozhlasové a televízne vysielanie; —domáce rozhlasy, ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy; —miestne informačné prostriedky obce; —systémy automatizovaného vyrozumenia; —verejné

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok: čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ možno na opačnej strane od prípadného jadrového zariadenia, ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom. v prípade, že ste mohli

Ako postupovať v prípade teroristického útoku

Ako postupovať v prípade teroristického útoku

Ako postupovať v prípade teroristického útoku zachovajte pokoj a rozvahu, snažte sa nešíriť paniku; chráňte si dýchacie cesty vlhkou tkaninou; opustite urýchlene ohrozený priestor a ukryte sa vo vhodnej budove; sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a obecný (mestský) rozhlas);

Ako postupovať v prípade použitia strelných zbraní

Ako postupovať v prípade použitia strelných zbraní pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustite ohrozené miesto  ! ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien, ukryte sa za vhodný kus nábytku, striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami, zachovajte pokoj

Ako postupovať v prípade silného dažďa

Ako postupovať v prípade silného dažďa

Ako postupovať v prípade silného dažďa V prípade silného dažďa uzatvorte všetky okná. Nachystajte si nepremokavú obuv a odev pre prípad, že by ste mali ísť mimo obydlia. Odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,