Pomoc utečencom v Litve 

Pomoc utečencom v Litve 

Ministerstvo vnútra SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania pre utečencov na litovsko-bieloruskej hranici.  Prvá etapa pomoci bola realizovaná prostredníctvom systému Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ (ERCC/DG ECHO). Ministerstvo vnútra Litvy požiadalo

Občianska spoločnosť a krízové riadenie

Občania a krízové riadenie Vedeli ste, že až 1700 mimovládnych organizácií na Slovensku sa venuje činnostiám krízového riadenia a civilnej ochrany. Preto sú sj organizácie sú dôležitým prvkom krízového riadenia a civilnej ochrany. Prieskum našej Platformy z jari 2021 poukázal, že v tomto kontexte

Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?

Ako predísť a zabrániť vzniku škôd na majetku ?

Ako zabrániť vzniku škôd na majetku? Prírodné faktory ako klimatické zmeny, ktoré so sebou prinášajú striedanie období sucha s obdobiami výrazne bohatými na zrážky, navyše často koncentrovanými na malom území, spolu s antropogénnou činnosťou vytvárajú ideálne podmienky pre vznik mimoriadnych

Solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Solidarita pre Libanon v boji proti pandémii COVID-19

Slovenská solidarita pre Libanon  Dve tony zdravotníckeho materiálu vo forme rúšok a respirátorov odovzdala počas oficiálnej návštevy v Libanone, 18. až 20. mája 2021, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková. ,,Libanon je jednou z partnerských krajín v rámci regiónu

Humanitárna pomoc pre krajiny západného Balkánu

Humanitárna pomoc pre krajiny západného Balkánu

Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc krajinám západného Balkánu V súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu požiadali Slovenskú republiku niektoré krajiny západného Balkánu o humanitárnu pomoc. Krajiny žiadali na základe bilaterálnych dohôd alebo prostredníctvom krízových koordinačných centier EÚ a NATO.   Bosna

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach

Krízové riadenie a COVID-19 v Košiciach

Okresné úrady zabezpečovali nepretržité činností pri pandémii koronavírusu COVID-19: Repatriácie slovenských občanov zo zahraničia Okresné úrady Košice, Rožňava a Košice – okolie zabezpečovali prostredníctvom vlastných koordinátorov činnosť 3 karanténnych zariadení (centier) zriadených v priestoroch stredoškolských internátov v Košiciach a  Rožňave

Veda pre bezpečnosť

Veda pre bezpečnosť

Veda pre bezpečnosť Simulačné softvéry pre riadenie procesov prípravy pre potenciálne mimoriadne udalosti, laserové technológie pre detekciu a kvantifikovanie nebezpečných chemických látok, či počítačové riešenia pre monitoring a registráciu havarijných udalosti v priemyselných ohrozovateľoch alebo v strategickej infraštruktúre sú aktívnou